PREUS DEL ABONAMENTS
TIPUS
ABONAMENT
QUOTA
Soci Pàdel
Mensual / Semestral
42 € / 230 €
Soci Pàdel Matins
Mensual
23 €
Soci Fitness
Mensual / Semestral
38,90 € / 210 €
Soci CUB
Mensual
75 €
Familiar
Mensual / Semestral
10% descompte per conjuge i/o fill
< 18 anys
*Preu classe dirigida fitness no soci : 5 €
*Soci CUB inclou pàdel i fitness, reserves de pistes gratuites per al titular.
*Matrícula fitness i soci CUB 15€ / Matrícula Pàdel 10€ / Pagament semestral: sense matrícula.
*Quota de manteniment fitness 10€
*Tots els rebuts domiciliats que siguin tornats pel banc tindran un recàrrec de 5€.
Preus de les reserves de pistes
TIPUS
MATÍ (08:00h-15:00h)
TARDA (15:00-23:00)
SOCI CUB (pàdel + fitness)
0 €/persona
0 €/persona
SOCI
1,50 €/persona
2,50 €/persona
SOCI MATÍ
1,50 €/persona
7 €/persona
NO SOCI
4 €/persona
7 €/persona
* Els preus són per PERSONA, amb un mínim de 4 persones.
Preus de les classes
TIPUS
HORARI
1 ALUMNE
2 ALUMNES
(Preu per persona)
3-4 ALUMNES
(Preu per persona)
Pàdel - 1h
8:00 a 15:00
30 €
18€
12€
Pàdel - BONO 5 classes
8:00 a 15:00
125€
80€
50€
Pàdel - 1h
15:00 a 23:00
35€
20€
14€
Pàdel - BONO 5 classes
15:00 a 23:00
150€
90€
60€
* Els preus exposats a la taula són per persona
*La validessa del bono és de 1 any un cop comprat.
Preus TRIMESTRALS escola de pàdel ADULTS
INICIACIÓ / PERFECCIONAMENT
PREU
1 DIA / SETMANAL
125€
2 DIES / SETMANALS
190€
Preus TRIMESTRALS escola de pàdel infantil
INICIACIÓ / PERFECCIONAMENT
PREU
1 DIA / SETMANAL
125€
2 DIES / SETMANALS
190€
3 DIES / SETMANALS
250€
Preus TRIMESTRALS escola de pàdel competició
TRIMESTRAL
PREU
1 DIA / SETMANAL
180€
2 DIES / SETMANALS
280€
3 DIES / SETMANALS
400€
fisico competicion
TRIMESTRAL
PREU
1 DIA / TRIMESTRAL 30 MIN
30€
2 DIA / TRIMESTRAL 30 MIN
40€
FISICO ADULTOS  50 MIN
6€
09:00h
pádel Iniciación
Mike Turner
pádel medio
Miriam Ramirez
pádel Avanzado
Miguel Sanz
tenis
Rafael Gil
Pilates
Maria Martinez
Tenis
Mike Turner
11:00h
pádel Iniciación
Mike Turner
pádel Avanzado
Miguel Sanz
pádel menores
Miriam Ramirez
Crossfit
Samuel Gil
Preparación
Mike Turner
15:00h
pádel Iniciación
Mike Turner
pádel medio
Miriam Ramirez
pádel Avanzado
Miguel Sanz
tenis
Rafael Gil
Pilates
Maria Martinez
Tenis
Mike Turner
18:00h
pádel Iniciación
Mike Turner
pádel Avanzado
Miguel Sanz
pádel medio
Miriam Ramirez
Crossfit
Samuel Gil
pádel Competición
Mike Turner
21:00h
pádel Iniciación
Mike Turner
pádel medio
Miriam Ramirez
pádel Avanzado
Miguel Sanz
tenis
Rafael Gil
Pilates
Maria Martinez
Tenis
Mike Turner
Scroll para ver todos los detalles