el club

Serveis Del Club

Pistes de pàdel

8 pistes de pàdel panoràmiques (5 indoor + 3 outdoor)

Lloguer

Servei de lloger de pales

Vestidors

Vestidors femenins i masculins

Bar

Zona de Bar amb terrases exteriors

Botiga

Productes de primera qualitat

Parking

Aparcament disponible

Fitness

2 sales d'activitats dirigides de Fitness

Parc Infantil

Parc infantil per als més petits

NORMATIVA DEL CLUB

Les partides s'han d'abonar abans d'entrar a la pista.
Les pistes fixes han de ser anul.lades amb un mínim de 24 hores d'antelació. En cas contrari, s'haurà d'abonar un import d'anul.lació de 8€.
El Club es reserva el dret d'anul.lar una partida de Sistema Play amb un mínim de 8 hores d'antelació, i sempre que al club convingui.
Una
reserva sempre tindrà prioritat a una partida oberta del Play que no estigui tancada.
Aquells clients que es donin de baixa d'una partida del Sistema Play amb menys de 4 hores d'antelació l'hauran d'abonar igualment.
Les reserves de pistes anul.lades amb menys de 6 hores d'antelació tindrà un cost de 8€.
El Club es reserva el dret d'anul.lar una pista fixa
per necessitat de servei.
El Club es reserva el dret de modificar una pista reservada en funció del quadre horari.
Les classes particulars de padel es perdran si no es cancel.len amb 3 hores d'antelació.
Aquells socis que mensualment abonin la quota en efectiu l'hauran d'abonar abans del dia 5 del mes corresponent.
Aquells socis que vulguin efectuar la baixa de la quota mensual, hauran de complimentar el formulari de baixa amb un mínim de 15 dies d'antelació de la següent emisió de rebuts; en cas contrari, s'abonarà la quota mensual íntegra del mes següent.
Els càrrecs bancaris retornats tindran un suplement de 5€.