el club

Serveis Del Club

Pistes de pàdel

8 pistes de pàdel panoràmiques (5 indoor + 3 outdoor)

Lloguer

Servei de lloger de pales

Vestidors

Vestidors femenins i masculins

Bar

Zona de Bar amb terrases exteriors

Botiga

Productes de primera qualitat

Parking

Aparcament disponible

Fitness

2 sales d'activitats dirigides de Fitness

Parc Infantil

Parc infantil per als més petits

NORMATIVA DEL CLUB

Les partides s'han d'abonar abans d'entrar a la pista.
Les pistes fixes han de ser anul.lades amb un mínim de 48 hores d'antelació. En cas contrari, s’haura d’abonar l’import de la pista senceraLa reserva d’una pista haura de ser anulada amb un minim de 24 hores d’antelació. En cas contrari, s’haura d’abonar l’import de la pista sencera
El Club es reserva el dret d'anul.lar una partida de Sistema PLAYTOMIC amb un mínim de 8 hores d'antelació, i sempre que al club convingui.
Una reserva sempre tindrà prioritat a una partida oberta del PLAYTOMIC que no estigui tancada.
Aquells clients que es donin de baixa d'una partida del Sistema PLAYTOMIC amb menys de 4 hores d'antelació l'hauran d'abonar igualment.
El Club es reserva el dret d'anul.lar una pista fixa per necessitat de servei.
El Club es reserva el dret de modificar una pista reservada en funció del quadre horari.
Els bonos del clases particulars de padel caducan amb una duració d’un any
Les classes particulars de padel es perdran si no es cancel.len amb 3 hores d'antelació.
Aquells socis que mensualment abonin la quota en efectiu l'hauran d'abonar abans del dia 5 del mes corresponent.
Aquells socis que vulguin efectuar la baixa de la quota mensual, hauran de complimentar el formulari de baixa amb un mínim de 15 dies d'antelació de la següent emisió de rebuts; en cas contrari, s'abonarà la quota mensual íntegra del mes següent.
Els càrrecs bancaris retornats tindran un suplement de 5€.